Prejardhja e emrit shqiptar

Autor:Aristotel Mici ISBN: 978-99943-0-267-3 Kolana: , Gjinia: , Nr. faqe: 70Viti i botimit: 2012 Çmimi: 600 Lekë

Hipoteza se emri kombëtar shqiptar e ka prejardhjen nga simboli emblematik i shqiponjës duhet të vlerësohet drejt dhe jo të lihet në harresë dhe të anashkalohet. Në mbështetje të kësaj hipoteze janë rregullat gramatikore të fjalëformimit, shumë materiale të hershme historike dhe etnografike si edhe psikologjia mbarëkombëtare. Mbështetësit e hipotezës se etnonimi shqiptar vjen nga ndajfolja “shqip” përpiqen ta mbrojnë idenë e tyre jashtë rregullsive të fjalëformimit të gjuhës amtare, gjë që natyrisht e besueshmërinë ndaj kësaj hipoteze.