Javier Marías: Më falni për skepticizmin

Kushtet aktuale janë të ndryshueshme, dhe është më mirë të saktësoj ditën kur shkruaj, pra jam më 29 mars, pas dy javësh izolim. Si shumë, shoh dhe lexoj lajmet me pikatore, duke evituar kanalet massive të komunikimit, pra shumicën. Dëgjoj dhe shoh opinione, për të vërejtur nëse dikush mendon diçka interesante, të ndjeshme ose jo … Vazhdoni me leximin e Javier Marías: Më falni për skepticizmin