Serisë së Camilla Läckberg-ut i shtohet botimi më i ri, “Mbytja”