“Sende që nxirrte deti”, kujtime të së shkuarës, nga Ardian Vehbiu