“Rruga e qumështit”, libri i shkruar në kohën e karantinës