“Një lexim i domosdoshëm”, nga BLENDI KAJSIU

http://www.panorama.com.al/nje-lexim-i-domosdoshem-kritike-mbi-librin-te-lire-nga-lea-ypi/