Logjika e liberalizmit klasik

Autor:Jacques de Guenin ISBN: 978-99943-0-398-4 Kolana: Gjinia: , Nr. faqe: 136Përktheu: Open EducationViti i botimit: 2015 Çmimi: 500 Lekë

Teoritë janë një bashkësi hipotezash dhe konceptesh që synojnë të shpjegojnë fenomene të ndryshme duke specifikuar raportin ndërmjet koncepteve. Qëllimi përfundimtar i teorive është të parashikojë fenomene. Teoritë shpjegojnë ose përshkruajnë, ndryshimet në sistemin ndërkombëtar, ndryshimet në njësitë e këtij sistemi, ndryshimet e proceseve dhe të strukturave. Teoritë janë racionaliste dhe reflektiviste. Një ndër teoritë reflektiviste është dhe realizmi klasik.