Liberalizmi dhe kufijtë e drejtësisë

Autor:Michael J. Sandel ISBN: 978-99943-0-156-0 Kolana: Gjinia: Nr. faqe: 308Përktheu: Enis SulstarovaViti i botimit: 2010 Çmimi: 800 Lekë

Shoqëria liberale synon që të mos imponojë vetëm një mënyrë jetese, por t’iu lejojë qytetarëve të saj sa më shumë liri për të zgjedhur vlerat dhe qëllimet e tyre. Prandaj ajo duhet të qeveriset nëpërmjet parimeve të drejtësisë, që nuk parakuptojnë ndonjë vizion të caktuar mirëqenieje. Por a mund të gjenden parime të tilla? Nëse jo, cilat janë pasojat për drejtësinë si një ideal moral dhe politik?Këto janë pyetjet që Michael Sandel trajton në këtë kritikë gjurmuese ndaj liberalizmit bashkëkohor. Ai e lokalizon liberalizmin modern në traditën e Kantit dhe e përqendron në veprën e John Rawls-it, që është shprehja më me ndikim e kohëve të fundit e këtij liberalizmi. Në këtë sfidë që Sandeli i bën teorisë së drejtësisë së Rawls-it, ai gjurmon kufijtë e liberalizmit në konceptimin e individit dhe argumenton për një kuptim më të thellë të bashkësisë se sa na lejon liberalizmi.