Hyrje në marrëdhëniet ndërkombëtare

Autor:Robert Jackson & Georg Sørensen ISBN: 978-99943-0-320-5 Kolana: Gjinia: , Nr. faqe: 360Përktheu: Idlir HoxhaViti i botimit: 2013 Çmimi: 1500 Lekë

Çfarë janë marrëdhëniet ndërkombëtare dhe si duhet t’i trajtojmë?

Cilat teori kyçe i japin formë kuptimit tonë të disiplinës dhe si lidhen ato në praktikë me politikën botërore?

“Hyrje në marrëdhëniet ndërkombëtare” u drejtohet këtyre pyetjeve vendimtare dhe shumë të tjerave. Duke gërshetuar analizën e mprehtë dhe një stil të qartë dhe të kuptueshëm, ajo paraqet traditat teorike më të rëndësishme në marrëdhëniet ndërkombëtare në larminë e tyre të plotë. Botimi i katërt i këtij libri mësimor tepër të suksesshëm është tërësisht në sintoni me çështjet ndërkombëtare aktuale, si dhe me debatet në vazhdimësi rreth lëndës, duke siguruar në këtë mënyrë një paraqitje ideale të studimit të marrëdhënieve ndërkombëtare.

“Ky punim është një paraqitje e spikatur e teorisë së marrëdhënieve ndërkombëtare. Autorët mbulojnë një gamë të gjerë qasjesh teorike dhe e bëjnë këtë në një mënyrë hetuese, që megjithatë është e kuptueshme. Me ekuilibrin dhe qartësinë e tij shembullore, libri meriton të lexohet gjerësisht nga studentët e rinj dhe pleq.” – David Hendrickson, Colorado College

“Një libër mësimor unik dhe tepër i vlefshëm, që u ofron studentëve kuptime të përmbledhura të marrëdhënieve ndërkombëtare të çfarëdo lloji, si dhe të afrisë me njëra-tjetrën. Botimi i azhurnuar është edhe më i volitshëm për lexuesin dhe mbulon të gjitha debatet e reja të mirëfillta në teorinë e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe analizat e politikave të jashtme.” – T. V. Paul, McGill University

“Jackson-i dhe Sørensen-i e ndriçojnë lëndën me një gërshetim të rrallë të mjeshtërisë teorike, argumentimit empirik dhe mprehtësisë normative të pashoqe. Rezultati është një libër që i ka këmbët në tokë në mënyrë të padiskutueshme, që demonstron karakterin në thelb njerëzor të marrëdhënieve ndërkombëtare – sukseset dhe mundësitë e tyre.” – William Bain, University of wales, Aberystwyth