Hartimi i sondazheve

Autor:Ronald Czaja ISBN: 978-99943-0-133-1 Kolana: Gjinia: , Nr. faqe: 332Përktheu: Diana BibaViti i botimit: 2009 Çmimi: 800 Lekë

Ndonëse në këtë dekadë teknologjitë e reja kanë ndikuar shumë në mënyrën si zhvillohen sondazhet, përsëri thelbi mbetet i njëjtë. Është e rëndësishme të mbahet parasysh se parimet e hartimit të sondazhit shkencor mbeten të pandryshuara. Ende kërkohet kujdes për zgjedhjen e kampioneve me probabilitet. Po ashtu, kornizat dhe mënyrat e mbledhjes së të dhënave duhet të bëjnë mbulim sa më të përshtatshëm të popullatës. Pyetjet duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të nxisin përgjigje të sakta dhe të paanshme. Sërish tregues kryesor për besueshmërinë e sondazhit mbetet shkalla e përgjigjes.