Lea Ypi: Nuk mund të jetë i lirë dikush që është i papunë

https://m.dw.com/sq/lea-ypi-nuk-mund-t%C3%AB-jet%C3%AB-i-lir%C3%AB-dikush-q%C3%AB-%C3%ABsht%C3%AB-i-papun%C3%AB/a-6213594