Lea Ypi ka shkruar të vërtetën e saj

LEA YPI KA SHKRUAR TË VËRTETËN E SAJ