“Jo gjithë dritën mund ta shohim”, një nga librat që duhet lexuar