Të vërtetat dhe të fshehtat e entropisë

Të vërtetat dhe të fshehtat e entropisë

Autor: Rexhep Meidani

Viti i botimit: 2007

Nr. faqe: 158

ISBN: 99943-33-94-1

Çmimi: 500Lekë

Bli Online

Janë disa dukuritë humane, pra jofizike, që autori i analizon dhe i interpreton mbështetur në konceptin jotermodinamik të entropisë. Njëra prej tyre është teoria e informacionit, e cila, ashtu sikundër trajtohet nga autori, pra nëpërmjet parimit negaentropik, pritej të luajë ende një rol të rëndësishëm në botën tonë në vitet që do të vijnë.