E drejta e internetit

E drejta e internetit

Autor: Oltion Spiro

Viti i botimit: 2013

Nr. faqe: 264

ISBN: 978-99943-0-305-2

Çmimi: 1000Lekë

Bli Online

“Libri sjell të sistemuar e të organizuar mbi baza shkencore një lëndë të bollshme dhe interesante që ka të bëjë me kriteret, rregullat dhe normat që duhen zbatuar nga gjithkush që dëshiron të përdorë internetin. Aty gjenden mënyrat e shprehjes dhe të rregullimit juridik midis aktorëve të panumërt të kësaj bote virtuale të internetit, si dhe të çështjeve të tilla, si e drejta e internetit, duke nisur nga përkufizimi i vetë internetit dhe duke vazhduar më tej me një gamë të gjerë aspektesh introduktive, që kanë të bëjnë me shkëmbimet në internet, të rregulluara juridikisht nëpërmjet një serie kontratash teknike, siç janë kontrata e furnizimit të aksesit drejt internetit, kontrata e host-it, ajo e përgatitjes së faqes së internetit, e reklamimit, kontratat midis tregtarit dhe konsumatorit.

Po ashtu, trajtohen në gjerësi përgjegjësitë e aktorëve të internetit, ku përfshihen furnizuesit e mjeteve teknike të komunikimit, operatorët e telekomunikacionit, furnizuesit e aksesit drejt internetit, host-et, botuesit e faqes së internetit etj. Një pjesë e rëndësishme i kushtohet trajtimit të së drejtës së autorit në internet, mbrojtjes së faqes së internetit dhe të krijimtarisë në përgjithësi, sanksionet për shkarkimet (download-imet) pirate nga interneti etj.

Ndërkaq, në libër shtjellohet hollësisht një çështje mjaft e ndjeshme për çdo përdorues të internetit: garantimi dhe mbrojtja e privatësisë në komunikimet elektronike.

Kjo lëndë interesante dhe mjaft e dobishme për këdo, është trajtuar duke u mbështetur në një analizë të gjithanshme e të kujdesshme, gati gjithëpërfshirëse të rregullimeve të parashikuara nga legjislacioni shqiptar, por edhe nga aktet juridike të Komunitetit Europian.”

Prof. dr. Ksenofon Krisafi