Shkruani termat e kërkimit më sipër e më pas shtypni ENTER, shtypni ESC për të mbyllur dritaren!

Kontakt


Adresa: Rruga “Ibrahim Rugova”,
Pall. 28, Ap. 29. Tiranë.
Tel. – fax.: 00355 4 2249 944
E-mail: [email protected]
Website: www.botimedudaj.com


Për të na kontaktuar plotësoni formularin

Emri (*)

Email (*)

Subjekti (*)

Mesazhi Juaj (*)