Shkruani termat e kërkimit më sipër e më pas shtypni ENTER, shtypni ESC për të mbyllur dritaren!

Teodor Keko

Teodor Keko, lindi më 2 shtator të vitit 1958. Ndoqi studimet e larta në Universitetin e Tiranës në degën e gjuhës dhe letërsisë shqipe. Fillimisht punoi si gazetar në gazetën letrare “Drita”, dhe në gazetën e përditshme “Koha jonë”. Më vonë ka punuar në gazetën “Aleanca” si redaktor. Filloi publikimet e tij në vitin 1980 dhe është autor i 15 volumeve në poezi, dramë, novelë si dhe veçanërisht i historive të shkurtra.

Bibliografia