Shkruani termat e kërkimit më sipër e më pas shtypni ENTER, shtypni ESC për të mbyllur dritaren!

Selvi Beçaj

Selvi Beçaj lindi më 23 shtator 1983. Ka mbaruar shkollën e lartë për Shkenca Politike dhe Drejtësi dhe ka punuar si shefe kabineti në Inspektoriatin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive. Gjithashtu edhe si diplomate në Misionin e Përhershëm Diplomatik në Vjenë (OSBE). Ky është libri i saj i parë.

Bibliografia