Shkruani termat e kërkimit më sipër e më pas shtypni ENTER, shtypni ESC për të mbyllur dritaren!

Robert Kagan

Robert Kagan është bashkëpunëtor i lartë shkencor në “Carnegie Endowment for International Peace”, studiues për çështjet transatlantike në German Marshall Fund dhe editorialist i gazetës “Washington Post”. Është gjithashtu autor i librit “Beteja e muzgut: fuqia Amerikane dhe Nikaragua, 1977-1990” dhe, së bashku me William Kristol, redaktor i librit “Rreziqet e sotme: kriza dhe mundësitë e politikës amerikane të jashtme dhe të mbrojtjes”. Kagan ka shërbyer në Departamentin e Shtetit nga viti 1984 deri më 1988. Jeton në Bruksel bashkë me familjen e tij.

Bibliografia