Shkruani termat e kërkimit më sipër e më pas shtypni ENTER, shtypni ESC për të mbyllur dritaren!

Richard David Precht

Richard David Precht, filozof, publicist dhe autor, ka lindur në Solingen (Gjermani) në vitin 1964. Ai ka mbaruar doktoraturën në Universitetin e Köln-it në vitin 1994 dhe që prej asaj periudhe punon për thuajse të gjitha gazetat më të mëdha gjermane si dhe stacione të ndryshme radio-televizive. Precht ka qenë bursist pranë "Chicago Tribune".Në vitin 2000 ai u vlerësua me çmimin publicistik për biologjinë mjeksore. Ka shkruar dy romane dhe disa libra të fushës. Richard David Precht jeton në Köln dhe Luxemburg.

Bibliografia