Shkruani termat e kërkimit më sipër e më pas shtypni ENTER, shtypni ESC për të mbyllur dritaren!

Paolo Giordano

Paolo Giordano ka lindur në Torino në vitin 1982. Me romanin e tij të parë, “Vetmia e numrave prim” (2008), botuar në më shumë se dyzet vende, mori shumë vlerësime, mes të cilave çmimin Strega dhe çmimin Campiello Opera Prima. Bashkëpunon me gazetën “Corriere della Sera” dhe me “Vanity Fair”-in.

Bibliografia