Shkruani termat e kërkimit më sipër e më pas shtypni ENTER, shtypni ESC për të mbyllur dritaren!

Paolo Cognetti

Paolo Cognetti lindi në Milano, 1978. Ka botuar për minimum fax “Doracak për vajza të suksesshme” (2004), “Një gjë e vogël që është gati të shpërthejë” (2007), “Sofia vishet gjithnjë me të zeza” (2012) dhe “Për peshkim në honet më të thella” (2014). Mbi temën e malit ka botuar “Djali i egër”, (2013). Është kujdesur për botimin e antologjisë New York Stories (Einaudi 2015).

Bibliografia