Shkruani termat e kërkimit më sipër e më pas shtypni ENTER, shtypni ESC për të mbyllur dritaren!

Giuseppe Catozzella

GIUSEPPE CATOZZELLA ka botuar libra në vargje - “Majmuni shkruan”(2007) - dhe gjithashtu romane investigativë - “Espianti”(2008) dhe “Alveare”(2011). Shkruan shpesh te “L’Espresso”, “Sette”, “Lo Straniero” dhe ka bashkëpunuar me programin “Le Iene”. Ka dhënë leksione në Columbia University.

Bibliografia