Shkruani termat e kërkimit më sipër e më pas shtypni ENTER, shtypni ESC për të mbyllur dritaren!

Caroline de Maigret

CAROLINE DE MAIGRET studioi për letërsi në Universitetin e Sorbonës, përpara se të shpërngulej në Nju-Jork për të punuar si modele. Në vitin 2006 u kthye në Paris për të themeluar markën saj muzikore. De Maigret është ambasadore e Chanel që prej vitit 2012. Ajo mbron të drejtat e grave me OJQ-në CARE dhe në vitin 2014 u bë ikona e Lancôme.

Bibliografia