Shkruani termat e kërkimit më sipër e më pas shtypni ENTER, shtypni ESC për të mbyllur dritaren!

Audrey Diwan

AUDREY DIWAN, pas studimeve për gazetari dhe shkenca politike, u bë skenariste. Ka shkruar skenarin për La French të Cédric Jimenez, me aktorin Jean Dujardin, si dhe po punon për filmin e saj të parë artistik me metrazh të gjatë si regjisore. Është gjithashtu drejtore editoriale e revistës Stylist.

Bibliografia