Shkruani termat e kërkimit më sipër e më pas shtypni ENTER, shtypni ESC për të mbyllur dritaren!

Anne Berest

ANNE BEREST është autore e dy romaneve dhe një biografie të Françoise Sagan, botuar këtë vit. Ajo shkruan gjithashtu për televizionin, kinemanë dhe teatrin.

Bibliografia