Shkruani termat e kërkimit më sipër e më pas shtypni ENTER, shtypni ESC për të mbyllur dritaren!

Albatros Rexhaj

Albatros Rexhaj ka lindur në vitin 1975 në Prizren dhe është diplomuar në Universitetin e Prishtinës në degën e artit dramatik. Është autor i disa dramave dhe i librit “Lettera a un amico italiano dal Kosovo”, botuar nga Rizzoli RCS, Milano (1999). Veprimtaria e tij publicistike dhe letrare mund të ndiqet në blogun elektronik www.filozofiaurbane.com.

Bibliografia