Shkruani termat e kërkimit më sipër e më pas shtypni ENTER, shtypni ESC për të mbyllur dritaren!

Adam Łazowski

Adam Łazowski është profesor në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të ­­­­­Westminster-it (Londër). Është diplomuar në drejtësi dhe ka kryer studimet master (1999) dhe për doktoraturë (2001) në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Varshavës. Gjatë viteve 1999-2003 ka qenë lektor në Universitetin e Varshavës dhe më pas ka punuar si kërkues i së drejtës europiane në Institutin T.M.C. Asser (Hagë, Holandë). Puna e tij kërkimore dhe shkencore përmbledh një numër të konsiderueshëm librash, artikujsh shkencorë, referime dhe kontribute në konferenca dhe botime prestigjoze akademike. Që nga viti 1999, dr. Łazowski ka marrë pjesë aktivisht në shumë trajnime dhe programe për të drejtën europiane për praktikuesit e së drejtës në Shqipëri, Poloni, Bullgari, Rumani, Sllovaki, Maqedoni, Gjeorgji dhe Estoni. Gjatë viteve të fundit, dr Łazowski ka qenë lektor i ftuar në disa universitete evropiane, si Universiteti i Sussex-it (BM), Universiteti i Surrey (BM), Universiteti i Leicester-it (BM), Universiteti i Varshavës (Poloni), Universiteti i Tartu-së (Estoni), Universiteti Libre de Bruxelles (Belgium), Akademia e së Drejtës Europiane (ERA) në Trier (Gjermani), Instituti Europian i Administratës Publike (Luksemburg), Universiteti i Zagrebit (Kroaci), Universiteti i Luksemburgut dhe Universiteti i Roterdamit (Holandë).

Bibliografia